- Про Міжнародну Технічну Допомогу

- Законодавство та база даних грантодавців

- Twinning - що це?
  Инвестиционный портал города Мелитополя


Яндекс.Метрика


Каталог сайтов

Каталог сайтов

Каталог для сайтов


Каталог сайтов «ua24.biz»
Rambler's Top100
Каталог сайтов Украины
UkrDom - всеукраинский портал
Український рейтинг TOP.TOPUA.NET


МІЖНАРОДНА ТЕХНІЧНА ДОПОМОГА

Про Міжнародну Технічну Допомогу

В Запорізькій області у 2017 році реалізовується 36 проектів міжнародної технічної допомоги.

Перелік діючих проектів міжнародної технічної допомоги за підтримки міжнародних організацій, що реалізуються в Україні та пройшли державну реєстрацію (перереєстрацію) у Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України

Перелік діючих проектів міжнародної технічної допомоги за підтримки країн-донорів, що реалізуються в Україні та пройшли державну реєстрацію (перереєстрацію) у Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України

Міжнародна технічна допомога (МТД)ресурси та послуги, що відповідно до міжнародних договорів України надаються донорами на безоплатній та безповоротній основі з метою підтримки України.
Міжнародна технічна допомога може залучатись у вигляді:
-   будь-якого майна, необхідного для забезпечення виконання завдань проектів (програм), яке ввозиться або набувається в Україні;
-   робіт і послуг;
-   прав інтелектуальної власності;
-   фінансових ресурсів (грантів) у національній чи іноземній валюті;
-   інших ресурсів, не заборонених законодавством, у тому числі стипендій.
 
Допомога, що надається донорами у рамках технічного та техніко-економічного співробітництва, сприяє дотриманню курсу України на європейську та євроатлантичну інтеграцію, дає можливість залучити додаткові ресурси для розв’язання стратегічних завдань розвитку, зменшити навантаження на державний бюджет, створити додаткові робочі місця.
 
З часу набуття Україною незалежності основними донорами, передусім США, Канадою, ФРН, Нідерландами, Великобританією, Швецією, Швейцарією, Японією, Європейським Союзом, ООН, виділено понад 5 млрд. доларів США для реалізації проектів міжнародної технічної допомоги.
 
Під час виконання освітніх програм міжнародної технічної допомоги тисячі фахівців державних та недержавних установ, а також студентів та викладачів вищих навчальних закладів, пройшли навчання та здобули досвід практично в усіх галузях сучасної економіки. За результатами реалізації проектів міжнародної технічної допомоги досягнуто успіхів у розвитку громадянського суспільства, демократизації виборчого процесу, усвідомленні та реалізації більшістю громадян права вільно висловлювати свою думку, яка має бути відповідно врахована у демократичному і прозорому процесі. Провідні заклади культури і мистецтва отримали сучасне обладнання.
  
Отже, якщо:
1)  з метою реалізації певного проекту підприємства, організації визначено дійсну потребу у додаткових фінансових ресурсах і обрано в якості каналу їх отримання міжнародну технічну допомогу;
3)  для успішної реалізації зазначеного проекту потрібні кваліфіковані консалтингові послуги з боку іноземних експертів, певні новітні технології через передачу прав власності на них...
 
...Звертайтеся, будь ласка, із проектною пропозицією до відділу інвестиційної політики управління зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності Запорізької облдержадміністрації (+38(0612)39-01-53), співробітники якого нададуть Вам всебічну допомогу у процесі підготовки пакету документів, необхідного для подання запиту до Департаменту координації міжнародної технічної допомоги Міністерства економічного розвитку і торгівлі України про включення проекту до щорічної програми, яка формується, виходячи з узгоджених з донорами стратегічних програм.
Проектна пропозиція (2-3 сторінки) складається реципієнтом у довільній формі (українською та англійською мовами) та повинна містити:
-   аналіз проблеми, розв’язання якої потребує залучення міжнародної технічної допомоги;
-   мету та завдання проекту (програми);
-   перелік видів діяльності, що здійснюватимуться за рахунок міжнародної технічної допомоги;
-   стислу інформацію про потенційного реципієнта;
-   очікувану вартість проекту (програми) і термін його реалізації;
-   очікувані результати від реалізації проекту (програми) та вплив проекту (програми) на розвиток відповідної галузі або регіону.
 
Стисла, ретельно складена проектна пропозиція може стати гарантією уважного її розгляду, а також допоможе співробітникам, які працюють з проектами, точно встановити, чи співпадає ідея проекту з завданням того чи іншого фонду.
 
У свою чергу, запит, окрім проектної пропозиції, містить супровідний лист із зверненням щодо включення проектної пропозиції до щорічної програми та лист підтримки, який надається потенційному реципієнту бенефіціаром, тобто державним органом виконавчої влади, до компетенції якого належить реалізація державної політики у відповідній галузі чи регіоні, де передбачається впровадження проекту, але безпосередньо не одержує МТД.
 
Проекти, включені до щорічних програм, підлягають обов’язковій державній реєстрації, яка провадиться Міністерством економічного розвитку і торгівлі України.
 
Для цього реципієнт проекту (програми) та донор або уповноважена ними особа подає до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України звернення, яке включає:
 
1)  клопотання про державну реєстрацію проекту (програми), яке містить відомості про:
донора (назва, юридична адреса, адреса в Україні уповноваженого донором органу, ім’я, прізвище, посада координатора робіт);
виконавця (назва, юридична адреса, адреса в Україні, ім’я, прізвище, посада координатора робіт і за наявності – код згідно з ЄДРПОУ (Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України) або ДРФО (Державний реєстр фізичних осіб);
реципієнта (назва, юридична адреса, ім’я, прізвище, посада відповідальної особи і за наявності - код згідно з ЄДРПОУ або ДРФО);
бенефіціара (назва, юридична адреса, ім’я, прізвище, посада відповідальної особи).
До клопотання обов’язково вноситься номер проекту (програми), визначений донором;
 
2)  засвідчену донором копію контракту, укладеного між донором і виконавцем, або його частини, в якій визначено цілі, завдання проекту (програми), види та обсяги міжнародної технічної допомоги, яка надається для цілей проекту (програми), кошторисну вартість, термін та етапи реалізації проекту (програми);
 
3)  документ (технічне завдання, меморандум, протокол про наміри, план діяльності тощо), який підтверджує узгодження цілей, завдань, діяльності за проектом (програмою) між донором або виконавцем і реципієнтом (бенефіціаром) та містить перелік майна, робіт і послуг, прав інтелектуальної власності, інших ресурсів, що придбаваються, надаються в рамках проекту (програми).
Окремо виділяються запланована проектом (програмою) діяльність, очікувані результати та критерії їх досягнення;
 
4)  лист-погодження Головдержслужби у разі, коли проектом (програмою) передбачено підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації державних службовців України.
 
Всі документи, необхідні для проведення державної реєстрації проектів (програм), подаються мовою їх оригіналів з обов’язковим перекладом українською мовою, засвідченим в установленому порядку.
 
З метою отримання більш детальної інформації та консультативних послуг звертайтеся, будь ласка, до відділу інвестиційної політики управління зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності Запорізької облдержадміністрації.