- Анкета експертної оцінки інвестиційного клімату України та Запорізької області

- Результати експертної оцінки

  Инвестиционный портал города Мелитополя


Яндекс.Метрика


Каталог сайтов

Каталог сайтов

Каталог для сайтов


Каталог сайтов «ua24.biz»
Rambler's Top100
Каталог сайтов Украины
UkrDom - всеукраинский портал
Український рейтинг TOP.TOPUA.NET


ЕКСПЕРТНА ОЦІНКА ІНВЕСТИЦІЙНОГО КЛІМАТУ

Анкета експертної оцінки інвестиційного клімату України та Запорізької області

Анкетування анонімне
АНКЕТА
експертної  оцінки інвестиційного середовища в Україні та Запорізькій області
1. Яким чином, на Ваш погляд, змінився інвестиційний клімат України та регіону, зокрема, протягом останніх кількох років:
значно покращився;
покращився;
не змінився
погіршився;
значно погіршився.
2. Які групи факторів, на Ваш погляд, чинять найбільш негативний вплив на формування привабливого інвестиційного середовища України та Запорізької  області, зокрема (будь ласка, деталізуйте вибраний варіант відповіді*):
2.1 Економічні фактори:
нестабільність макроекономічного середовища;
необгрунтованість напрямів розвитку економіки;
недосконала і заплутана система оподаткування; високі податки; постійна зміна умов оподаткування;
недосконала система приватизації ; наявні в кра ні процеси реприватизаці ;
низький рівень розвитку вітчизняного фінансового ринку і його неефективне функціонування;
обмежені можливості використання інструментів фондового ринку;
доволі значні темпи інфляці ;
відсутність державних програм підтримки нових і приватизованих підприємств;
  інше (вкажіть).
2.2 Правові фактори:
недосконалість правової  бази захисту інвестицій;
нестабільність законодавства, внесення невмотивованих змін і доповнень у правові акти, наявність суперечливих і неоднозначних правових положень;
недосконалість правової  бази, відсутність або недієздатність регуляторів, що стосуються окремих принципових з погляду інвестиційної  діяльності положень (захист інтелектуально  власності, авторських прав, страхування іноземних інвестицій), відсутність права власності або довгострокової  оренди земельно  ділянки, де розміщується підприємство інвестора; неможливість продажу об’єктів приватизаці  разом із земельною ділянкою, на якій вони розміщені;
відсутність ефективного митного регулювання;
  інше (вкажіть).
2.3 Організаційні фактори:
відсутність належного інформаційного забезпечення потенційних інвесторів про економічний та інвестиційний потенціал України та Запорізької  області, зокрема;
нерозвиненість ринкової  інфраструктури;
невідповідність використаних в Україні систем обліку і контролю (статистики, бухгалтерського обліку, змісту окремих категорій і термінів, методик розрахунків) тим, що існують на сьогодні у світовому співтоваристві;
нецільове використання коштів, наданих українським партнерам іноземними інвесторами;
  інше (вкажіть).
2.4 Соціально-психологічні фактори:
недисциплінованість і необов’язковість партнерів у бізнесі з української сторони;
корумпованість і бюрократизм у вирішенні питань бізнесу;
інертність і низька підприємницька активність населення;
неготовність більшості українських бізнесменів співробітничати з іноземними партнерами, що виявляється, насамперед, у невиконанні ними договірних зобов’язань, які стосуються своєчасності взаєморозрахунків;
  інше (вкажіть).
Будь ласка, зазначте інші негативні чинники, які гальмують ефективний розвиток діяльності Вашо  компані , якщо вище вони не були деталізовані:
3. Які, на Вашу думку, існують шляхи вирішення зазначених Вами негативних факторів інвестиційної  діяльності в Україні:
на регіональному рівні:
на центральному рівні державної  влади:
4. Чи вважаєте Ви, що застосування пільг у здійсненні інвестиційної  діяльності є негативним чинником, який порушує ринкові умови торгівлі і залучення інвестицій?
Так;
Ні.
Якщо відповідь негативна, будь ласка, зазначте, яка група пільг та  їх вид для Вас матимуть економічний інтерес:
Фінансові пільги: фінансування спільних із приватним бізнесом проектів, пільгове кредитування, державне гарантування інвестицій, прискорена амортизація, інвестиційні гарантії ;
Фіскальні (податкові) пільги: надання протягом певного терміну (податкові канікули); надання стосовно окремих податків, сфер виробництва, регіонів, форм економічно  діяльності (інноваціям, експорту); інвестиційна податкова знижка; відміна податків на реінвестування; податкова угода з іншими кра нами;
Єнші пільги: митні пільги; пільги по використанню інфраструктури: землі, зв’язку, транспорту тощо.
5. Які гарантії , на Вашу думку, щодо захисту прав іноземних інвесторів повинні мати пріоритетність:
встановлення додаткових пільг для заохочення іноземних інвестицій у пріоритетні галузі економіки;
визначення територій, на яких діяльність іноземних інвесторів забороняється або обмежується;
надання гарантій від зміни законодавства;
надання гарантій використання доходів та інших коштів, отриманих від інвестиційної  діяльності;
надання гарантій від примусових вилучень, а також незаконних дій державних органів та урядових осіб;
використання компенсацій та відшкодування збитків іноземним інвесторам, включаючи втрачений прибуток і моральну шкоду;
надання гарантій трансферту та інших прибутків у зв’язку з інвестуванням.
6. Як Ви оцінюєте вагомість впливу органів місцевої  влади на інвестиційний клімат області:
дуже висока;
висока;
середня;
низька;
дуже низька;
важко відповісти.
7. Визначте ефективність таких інструментів інвестиційної  політики на регіональному рівні (5 – висока ефективність ... 1 – низька):
- участь області у виставках, форумах, конференціях та ін. 
- розміщення інформації  на інтернет-сторінці області 
- проведення презентації  області за кордоном 
- видання каталогів інвестиційних проектів 
- особисті контакти керівництва області з інвесторами 
- неформальна комунікація з інвестором 
8. Яка, на Вашу думку, група мотивів переважає у виборі інвестором Запорізької  області для розгортання інвестиційного проекту (деталізуйте, будь ласка):
привабливість регіону з точки зору витрат (вартість робочо  сили, характеристики податково  системи та субсидування, якість інфраструктури, кадрових ресурсів, розвиненість фінансового ринку тощо);
привабливість регіону з точки зору збуту (характеристики місцевого ринку, його розвиненість, потенціал росту та відкритість для міжнародно  торгівлі);
привабливість регіону з точки зору особливостей культури, мови і політичного ризику;
  інше (вкажіть).
9. Зазначте, якого плану інформації , на Ваш думку, бракує для створення адекватного уявлення про інвестиційні можливості Запорізько  області:
статистичної  інформації ;
порівняльної  оцінки окремих регіонів;
інформації  про джерела інвестицій на регіональному рівні;
конкретних і грамотних інвестиційних пропозицій;
  інше (вкажіть).
10. Яким чином, на Ваш погляд, найімовірніше зміниться інвестиційний клімат України та регіону у поточному році:
покращиться;
не зміниться;
погіршиться.
 
За бажанням учасник анкетування може залишити контактну інформацію:
1. П.I.П.:
2. Місце роботи, посада:
3. Телефон, e-mail:
4. Дата заповнення:
 
Були б вдячні за подання додаткових розширених матеріалів з Вашого боку щодо інвестиційного середовища кра ни та регіону, а також будь-яких пропозицій та рекомендацій з його зміцнення та покращання.