- Нормативно-правове забезпечення режиму іноземного інвестування в Україні

- Порядок державної реєстрації іноземних інвестицій

- Порядок державної реєстрації договорів про спільну інвестиційну діяльність


  Инвестиционный портал города Мелитополя


Яндекс.Метрика


Каталог сайтов

Каталог сайтов

Каталог для сайтов


Каталог сайтов «ua24.biz»
Rambler's Top100
Каталог сайтов Украины
UkrDom - всеукраинский портал
Український рейтинг TOP.TOPUA.NET


ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ

Нормативно-правове забезпечення режиму іноземного інвестування в Україні

 

 

На сьогодні базовим законодавчим актом, який визначає особливості процесу іноземного інвестування, є Закон України від 19.03.1996 №93/96-ВР „Про режим іноземного інвестування” (далі – Закон України).
 
Згідно із пп. 2-3 ст.1 Закону України:
-  іноземні інвестиції – цінності, що вкладаються іноземними інвесторами в об’єкти інвестиційної діяльності відповідно до законодавства України з метою отримання прибутку або досягнення соціального ефекту;
-  підприємство з іноземними інвестиціями – підприємство (організація) будь-якої організаційно-правової форми, створене відповідно до законодавства України, іноземна інвестиція в статутному капіталі якого, за його наявності, становить не менше 10 відсотків.
 
Розділом V Закону України передбачено, що інвестування може здійснюватися також і без створення юридичної особи, коли спільна інвестиційна діяльність провадиться на основі концесійних договорів, договорів (контрактів) про інвестиційну діяльність. При цьому господарська діяльність на підставі договорів про інвестиційну діяльність (виробничу кооперацію, спільне виробництво тощо), не пов’язану зі створенням юридичної особи, регулюється законодавством України, а зазначені договори підлягають обов’язковій державній реєстрації у терміни та в порядку, що встановлюються Кабінетом Міністрів України.
 
Статтею 13 Розділу ІІІ Закону України передбачено, що державна реєстрація (перереєстрація) іноземних інвестицій та її анулювання здійснюються Радою Міністрів  Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями у порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України, у семидневний строк з дняподання інземним інвестором документів для реєстрації (перереєстрації) іноземних інвестицій та її анулювання.
 
Згідно із Законом України „Про режим іноземного інвестування”, Порядком державної реєстрації (перереєстрації) іноземних інвестицій та її анулювання, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 06.03.2013 №139, розпорядженням голови облдержадміністрації від 28.05.2008 №198 „Про порядок державної реєстрації іноземних інвестицій та договорів (контрактів) про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора” управління зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності Запорізької облдержадміністрації здійснює державну реєстрацію внесених іноземних інвестицій.
Звертаємо Вашу увагу, що державна реєстрація іноземних інвестицій є не обов’язком іноземного інвестора, а його правом (ст.13 Закону України „Про режим іноземного інвестування”).
 
Розділом ІІ Закону України „Про режим іноземного інвестування” закріплена низка державних гарантій захисту іноземних інвестицій:
 
   1.  Правовий режим інвестиційної діяльності. Для іноземних інвесторів на території України встановлено національний режим інвестиційної та іншої господарської діяльності, тобто іноземним інвесторам надані рівні із вітчизняними інвесторами умови діяльності.
 
   2.  Гарантії у разі зміни законодавства. Якщо спеціальним законодавством про іноземні інвестиції будуть змінені гарантії захисту іноземних інвестицій (Розділ ІІ цього Закону), то протягом 10 років з дня набрання чинності таким законодавством на вимогу іноземного інвестора застосовуються державні гарантії захисту іноземних інвестицій, зазначені у цьому Законі.
 
   3.  Гарантії щодо примусових вилучень, а також незаконних дій державних органів та їх посадових осіб. Іноземні інвестиції в Україні не підлягають націоналізації і не можуть бути реквізовані державними органами. Реквізиція може бути проведена уповноваженими органами лише у випадках здійснення рятівних заходів у разі стихійного лиха, аварій, епідемій тощо. За цих умов гарантується адекватна і ефективна компенсація, що виплачується іноземному інвесторові.
 
   4.  Гарантії щодо компенсації і відшкодування збитків. Іноземні інвестори мають право на відшкодування збитків, включаючи упущену вигоду і моральну шкоду, завданих їм внаслідок дій, бездіяльності або неналежного виконання державними органами України чи їх посадовими особами передбачених законодавством обов’язків щодо іноземного інвестора відповідно до законодавства України. Розмір таких збитків визначається на основі поточних ринкових цін та/або обґрунтованої оцінки, підтверджених аудитором чи аудиторською фірмою. При цьому така компенсація виплачується у валюті інвестування чи в будь-якій прийнятній для іноземного інвестора валюті відповідно до законодаства України. З моменту виникнення права на компенсацію і до моменту її виплати на суму компенсації нараховуються відсотки згідно з середньою ставкою  відсотка, за якими лондонські банки надають позики першокласним банкам на ринку євровалют (ЛІБОР).
 
   5.  Гарантії у разі припинення інвестиційної діяльності. У разі припинення інвестиційної діяльності іноземний інвестор має право на повернення не пізніше 6 місяців з дня припинення цієї діяльності своїх інвестицій в натуральній формі або у валюті інвестування у сумі фактичного внеску  (з урахуванням фактичноо зменшення статутного капіталу) без сплати мита, а також доходів з цих інвестицій у грошовій чи товарній формі за реальною ринковою вартістю на момент припинення інвестиційної діяльності.
 
   6.  Гарантії переказу прибутків, доходів та інших коштів, одержаних внаслідок здійснення іноземних інвестицій (безперешкодний переказ за кордон прибутків, одержаних на законних підставах внаслідок здійснення іноземних інвестицій).
 
Статтею 18 Розділу ІV Закону України „Про режим іноземного інвестування” передбачені пільги по сплаті ввізного мита при формуванні статутного фонду підприємства, а саме: майно, що ввозиться в Україну як внесок іноземного інвестора до статутного фонду підприємств з іноземними інвестиціями (крім товарів для реалізації або використання з метою, безпосередньо не пов'язаною з провадженням  підприємницької діяльності), звільняється від обкладення митом. Також пунктом 4 ст. 24 Закону України передбачено, що майно (крім товарів для реалізації або власного споживання), що ввозиться в Україну іноземними інвесторами на строк не менше трьох років з метою інвестування на підставі зареєстрованих договорів (контрактів) про спільну інвестиційну діяльність, звільняється від обкладення митом у порядку передбаченому Митним кодексом України.
 
При цьому митні органи здійснюють пропуск такого майна на територію України на підставі виданого підприємством простого векселя на суму мита з відстроченням платежу не більше як на 30 календарних днів з дня оформлення ввізної вантажної митної декларації.
 
Порядок видачі, обліку і погашення векселів, виданих під час ввезення в Україну майна як внеску іноземного інвестора до статутного фонду підприємства з іноземними інвестиціями, а також за договорами (контрактами) про спільну інвестиційну діяльність, та сплати ввізного мита у разі відчуження цього майна затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 07.08.1996 №937.
 
У ввізній вантажній митній декларації зазначається, що майно ввозиться з метою внесення до статутного фонду підприємства з іноземним інвестиціями або для провадження спільної інвестиційної діяльності на підставі договору (контракту) з іноземним інвестором.
 
З метою погашення векселя векселедавець звертається у письмовій формі до податкової інспекції з проханням зробити відповідну відмітку на його копії векселя. До заяви додаються такі документи:
   -  копія векселя;
   -  копія ввізної вантажної митної декларації на майно;
   -  документи про зарахування майна на баланс підприємства з іноземними інвестиціями або окремий баланс сторін, що провадять спільну інвестиційну діяльність на підставі укладеного договору;
   -  документи про державну реєстрацію іноземної інвестиції (Інформаційне повідомлення про внесення іноземної інвестиції).
 
Вексель погашається і ввізне мито не справляється, якщо у період, на який дається відстрочення платежу, зазначене майно зараховано на баланс підприємства або окремий баланс сторін, що провадять спільну інвестиційну діяльність, і податковою інспекцією за місцезнаходженням підприємства зроблена відмітка про це на примірнику векселя.
 
Пільги по сплаті ввізного мита, передбачені статтями 18, 24
Закону України від 19.03.1996 №93/96-ВР „Про режим іноземного інвестування”
 
Пільги, передбачені
ст.18, 24  Закону України
від 19.03.1996 №93/96-ВР
У яких випадках надаються?
За яких умов можна скористатися такою пільгою?
Звільнення від обкладення ввізним митом
1.  При ввезенні в Україну товарного внеску іноземного інвестора в статутний фонд підприємства (крім товарів для реалізації абовикористання з метою, безпосередньо не пов'язаною з провадженням підприємницької діяльності).
 
-  реєстрація підприємства з іноземними інвестиціями;
-  зарахування інвестиції на баланс підприємства;
-  державна реєстрація іноземної інвестиції;
-  невідчуження інвестиції протягом трьох років.
 
2.  При ввезенні в Україну майна з метою інвестування на основі договору (крім товарів для реалізації або використання з метою, безпосередньо не пов'язаною з провадженням підприємницької діяльності).
 
Зазначена пільга використовується за вищезазначених умов з тією відмінністю, що державній реєстрації підлягає не підприємство (перший пункт), а інвестиційних договір.
 
 

Проте, якщо протягом трьох років з часу зарахування іноземної інвестиції на баланс підприємства з іноземними інвестиціями майно, що було ввезено в Україну як внесок іноземного інвестора до статутного фонду зазначеного підприємства, відчужується, у тому числі у зв’язку із припиненням діяльності цього підприємства (крім вивезення іноземної інвестиції за кордон, що засвідчується вивізною вантажною митною декларацією з відповідною відміткою), підприємство з іноземними інвестиціями сплачує ввізне мито не пізніше дня відчуження. При відчуженні майна, що ввозиться в Україну іноземними інвесторами з метою інвестування на підставі зареєстрованих договорів (контрактів) про спільну інвестиційну діяльність, раніше трьох років з часу зарахування його на окремий баланс мито сплачується на загальних підставах.

 

 

Принагідно повідомляємо, що відповідно до статті 9 Закону України "Про засади регуляторної політики у сфері господарської діяльності" на сайті Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (розділ "Обговорення проектів документів") оприлюднено проект Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про режим іноземного інвестування" щодо приведення у відповідність із Законом України  "Про адміністративні послуги".

проект закону України "Про внесеня змін до Закону України "Про ржим іноземного інвестування" щодо приведення у відповідність із Законом України "Про адміністративні послуги" розроблено Мінекономрозвитку на виконання Плану організації проектів актів, необхідних для абезпечення реалізації Закону Україи від 6 вересня 2012 року № 5203 - VI "Про адміністративні послуги", схваленого на засіданні Кабінету Міністрів України 17 жовтня 2012 р. (протокол №80).