- Регіональна інвестиційна політика

- Динаміка залучення іноземних інвестицій

- Привабливість регіону для інвестицій

- ДБУ «Запорізький регіональний центр з інвестицій та розвитку»

- Нове в законодавстві

- Державно-приватне партнерство в Україні

- Інвестиційний паспорт Запорізької області


  Инвестиционный портал города Мелитополя


Яндекс.Метрика


Каталог сайтов

Каталог сайтов

Каталог для сайтов


Каталог сайтов «ua24.biz»
Rambler's Top100
Каталог сайтов Украины
UkrDom - всеукраинский портал
Український рейтинг TOP.TOPUA.NET


ІНВЕСТУЙМО В ЗАПОРІЗЬКУ ОБЛАСТЬ!

Регіональна інвестиційна політика

 

   Поліпшення інвестиційного клімату є передумовою активізації інвестиційної діяльності та створення умов для зростання надходжень іноземного капіталу в економіку області, сприяння більш ефективному й оперативному розв’язанню існуючих проблем соціально-економічного розвитку області.
   Підвищення позитивного міжнародного іміджу є одним із ключових завдань керівництва будь-якого регіону, що прагне забезпечити своїх мешканців належним рівнем життя, а також стати активним учасником міжнародного співробітництва.
   Посилення формування уявлення про Запорізьку область як про регіон з багатою унікальною культурою та історичною спадщиною, розвинутим туристичним, аграрним та індустріальним потенціалом, як надійного і передбачуваного партнера, потребує подальшої активізації ефективної інвестиційної політики та інформаційно-презентаційної діяльності, спрямованої на підвищення міжнародного авторитету області.
   Соціально-економічний розвиток будь-якої країни залежить від добробуту її регіонів, тому особливого значення набуває справа подальшого поглиблення та інтенсифікації торговельно-економічного та інвестиційного співробітництва нашої області з розвинутими країнами світу саме на міжрегіональному рівні.
   Враховуючи всю специфіку та складність прийняття іноземним інвестором рішення про вкладення капіталу за кордоном, особливу увагу в цьому контексті заслуговує роль місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, виникає природна потреба у цілеспрямованій роботі з цими інвесторами, формуванні позитивного іміджу української економіки в цілому та Запорізької області зокрема.
  Маркетингова стратегія залучення іноземних інвестицій в економіку регіону повинна включати як комплекс заходів регулятивно-стимулюючого характеру (забезпечення функціонування режиму максимального інформаційного сприяння, впровадження спрощених процедур реєстрації, або навіть в межах повноважень – окремих фіскальних преференцій, заохочувальної, принципової, попередньої та процесуальної підтримки), так й цільову роботу з інвесторами відповідної категорії щодо реалізації певних проектів, а також формування та здійснення інформаційно-презентаційної політики регіону через канали розповсюдження комерційної інформації.
   Так, рішенням Запорізької обласної ради від 31.03.2016 № 6 була затверджена «Програма розвитку міжнародної діяльності та залучення інвестицій в економіку Запорізької області на 2016–2018 роки» (далі - Програма).
   
  Програма визначає пріоритети активізації заходів, спрямованих на доведення до широкого загалу світової спільноти інформації про соціально-економічні здобутки Запорізької області, її експортний потенціал та інвестиційні можливості. Реалізація Програми дозволить впорядкувати і вдосконалити механізм залучення іноземного капіталу з метою максимального використання інвестиційного потенціалу області з огляду на сучасні економічні процеси в світовому співтоваристві, що в свою чергу стане надійним підґрунтям для створення сучасних виробництв і збільшення кількості ефективних робочих місць, що позитивно позначиться на доходах населення та його платоспроможності.
   Метою Програми є створення умов для залучення зовнішніх ресурсів різних форм та видів для підтримки соціально-економічного розвитку області шляхом збільшення обсягів прямих іноземних інвестицій в економіці Запорізької області, залучення коштів міжнародної технічної допомоги, розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємств; створення регіонального інвестиційного продукту та його просування за кордоном; позиціонування Запорізької області у світовому економічному середовищі як надійного партнера та перспективної території для ведення бізнесу, в тому числі, через започаткування нових та поглиблення існуючих зв’язків з регіонами країн світу та міжнародними організаціями; реалізація загальнодержавного євроінтеграційного курсу на регіональному рівні.
   Основою Програми є система заходів, виконання яких має сприяти активізації надходження іноземних інвестицій в економіку регіону, залучення коштів міжнародної технічної допомоги та збільшенню обсягів експорту товарів та послуг з Запорізької області.
   Реалізувати поставлену мету можна на основі проведення послідовної політики, спрямованої на підтримку інвестиційної діяльності на території області, відпрацьовування механізмів мобілізації бюджетних і позабюджетних фінансових ресурсів, альтернативних джерел фінансування та міжнародної технічної допомоги для реалізації інвестиційних програм, залучення зовнішніх інвестицій і підвищення ефективності їх використання.
   Для цього за допомогою Програми необхідно розв'язати такі завдання:
   створення сприятливого інвестиційного середовища та розробка регіонального інвестиційного продукту;
   формування привабливого для інвесторів іміджу Запорізької області;
   забезпечення інформаційної підтримки та маркетингового обслуговування інвестиційної діяльності;
   поглиблення зовнішніх зносин, міжрегіональної співпраці та залучення міжнародної технічної допомоги.
   Очікуваними результатами виконання Програми є:
   активізація інвестиційної діяльності через розширення джерел, механізмів та інструментів залучення інвестицій;
   відновлення зростання обсягу експорту товарів;
   відновлення зростання обсягів прямих іноземних інвестицій, досягнення показника приросту на орієнтовному рівні не нижче 10% на рік;
   збільшення обсягів залученої міжнародної технічної допомоги;
   збільшення обсягів надходжень валютної виручки до країни від реалізації товарів на зовнішніх ринках;
   налагодження нових ділових контактів з потенційними іноземними інвесторами та зарубіжними імпортерами;
   підвищення ділової активності підприємств регіону;
   створення позитивного міжнародного та інвестиційного іміджу Запорізької області та поширення в світі об’єктивної інформації про Запорізьку область;
   підвищення рівня обізнаності міжнародної економічної спільноти стосовно інвестиційного та зовнішньоекономічного потенціалу Запорізької області;
   становлення іміджу Запорізької області як надійного, стабільного та передбачуваного партнера;
  створення регіонального інвестиційного продукту у вигляді конкретних проектів та об'єктів для інвестування, які відповідатимуть соціально-економічним пріоритетам розвитку області;
   укладання нових угод (протоколів) про співробітництво з регіонами країн світу.